Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Na tej stronie przedstawiamy Państwu ważne informacje na temat Fundacji z którą współpracujemy.

Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą” działa od 1998 r., realizując ogólnokrajowy Program ,,Zdążyć z Pomocą” pod patronatem prof. Zbigniewa Religii. Fundacja otacza opieką ponad 3 tys. dzieci chorych i niepełnosprawnych z terenu całej Polski, a także placówki afiliacyjne – lecznicze, hospicyjne, opiekuńcze i wychowawcze.

Program jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych i prawnych wspierających ideę niesienia pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

Działalność Fundacji polega w głównej mierze na gromadzeniu funduszy z przeznaczeniem na przeprowadzanie trudnych operacji, drogiego leczenia, długotrwałych rehabilitacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom małych podopiecznych, w ramach Fundacji powstało Centrum Pomocy i Rehabilitacji.

W jaki sposób można założyć subkonto dla chorego lub niepełnosprawnego dziecka?
Należy przesłać:
1. prośbę o założenie subkonta dla dziecka wraz z opisem choroby oraz opisem sytuacji materialnej i zawodowej rodziców, bądź opiekunów,
2. świadectwo lekarskie potwierdzające chorobę dziecka, 3. zaświadczenie o zarobkach (wystarczające jest oświadczenie rodzica),
3. zdjęcie dziecka.
Następnie podpisujemy porozumienie w siedzibie lub przesyłając je listownie.
Po dopełnieniu tych formalności zakładane jest subkonto i rodzic może zbierać na nim środki.
100% wpływów na konto dziecka należy do niego, fundacja nie pobiera żadnych prowizji od wpływów.

Komu możemy pomóc?
W zasadzie wszystkim, którzy dopełnią formalności opisanych w punkcie W jaki sposób można założyć subkonto.
Nie ma schorzeń, które dyskwalifikowałyby dziecko z objęcia pomocą fundacji.

Więcej informacji na stronie
www.dzieciom.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.