Podziękowania

Chcielibyśmy wszystkim darczyńcom rodzinie przyjaciołom i znajomym serdecznie podziękować za podarowanie nam swojego "1%".
Jednocześnie informujemy, że dzięki Waszej pomocy uzbieraliśmy 6300,00 zł,
z czego wydaliśmy:
- Zajęcia rehabilitacyjne: stymulacja czuciowa, ćwiczenia równoważne - 570,00 zł,
- Zajęcia rehabilitacyjne w Centrum Stymulacji - 650,00 zł,
- Zajęcia z Psychologiem - 200,00zł,
-obóz rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacji i Hipoterapii „Neuron” w Bydgoszczy - 1700,00 zł,
- zabawki edukacyjne - 339,00 zł,
- obowie korekcyjne - 250,00 zł,
- lekarstwa - 201,85 zł,

Razem wydatki - 3910,85 zł

Dziękujemy!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.