Rozliczenie

Chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podzękować za przekazanie swojego "1%" właśnie dla Moniki.

Dziękujemy!

1.Jednocześnie informujemy, że zebraliśmy 6300,00 zł z rozliczenia podatku w 2007 roku.

Nasze wydatki to:

- Zajęcia rehabilitacyjne: stymulacja czuciowa, ćwiczenia równoważne - 560,00zł,
- Zajęcia w Centrum Stymulacji - 650,00zł
- Zajęcia z Psychologiem - 250,00 zł
- Lekarstwa, witaminy - 419,91zł,
- Zabawki edukacyjne - 449,90zł
- Obóz rehabilitacyjny organizowanego w Ośrodku Rehabilitacji i Hipoterapii „Neuron” w Bydgoszczy - 1700,00zł.

Razem wydatki - 4029,81 zł

2. W 2008 roku zebraliśmy 6500,00 zł.

Nasze wydatki to:

- Obóz rehabilitacyjny organizowanego w Ośrodku Rehabilitacji i Hipoterapii „Neuron” w Bydgoszczy - 1700,00zł,
- Zajęcia z pedagogiem w Centrum Stymulacji - 1440,00 zł,
- Zajęcia logopedyczne - 800,00 zł,
- Zajęcia rehabiltacyjne z fizykoterapeutą - 1440,00 zł,
- Obuwie korekcyjne , zabawki edukacyjne, lekarstwa - 1021,00 zł

Razem wydatki - 6401,00 zł

3. W 2009 roku zebraliśmy 7400,00 zł.

Nasze wydatki to:

- Obóz rehabilitacyjny organizowanego w Ośrodku Rehabilitacji i Hipoterapii „Neuron” w Bydgoszczy - 3400,00zł,
- Zajęcia z pedagogiem w Centrum Stymulacji - 1440,00 zł
- Zajęcia logopedyczne - 800,00zł
- Zajęcia rehabiltacyjne z fizykoterapeutą - 620,00 zł
- Obuwie korekcyjne , zabawki edukacyjne, lekarstwa - 313,00 zł

Wydatki - 6573,00

4. W 2010 roku zebraliśmy 6440,00 zł.

Nasze wydatki to:

- Obóz rehabilitacyjny organizowanego w Ośrodku Rehabilitacji i Hipoterapii „Neuron” w Bydgoszczy - 3900,00zł,
- Zajęcia z pedagogiem w Centrum Stymulacji - 945,00 zł,
- Zajęcia logopedyczne - 1050,00 zł,
- Zajęcia rehabiltacyjne z fizykoterapeutą - 440,00 zł,
- Obuwie korekcyjne - 287,00 zł
- zabawki edukacyjne, lekarstwa - 436,00 zł

Razem wydatki - 7058,00 zł

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.